วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิจกรรมอบรมค่าย"บ.ว.ร." อาสาพัฒนาคุณธรรมประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมอบรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรม 9 ข้อ เพื่อพ่อหลวง โดยใช้โรงเรียนวิถีพุทธสูตร 3 ดี มีคุณธรรม ค้ำคูณคุณภาพเป็นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามสะแกแสง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ข้อที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สร้างและขยายเครือข่ายพัฒนาคุณธรรม เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรม และจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา
(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น